Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

pobierz - Koncepcja szkoły na lata 2015-2020

pobierz - Statut

pobierz - Regulamin Rady Rodziców

pobierz - Program wychowawczy 2013-2016 

pobierz - Program profilaktyki 2015-2018

pobierz - Regulamin Samorządu Uczniowskiego

pobierz - Kryteria ocen zachowania

pobierz - Regulamin statuetki najlepszego absolwenta

pobierz - Regulamin przyznawania stypendium naukowego  

pobierz - Wewnątrzszkolny system oceniania

pobierz - Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej

pobierz - Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

 

 

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK - realizacja programu Aktywna Tablica

 

Język polski kl 4 - pobierz

Informatyka kl 7 - pobierz

Edukacja wczesnoszkolna kl 3 - pobierz