Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

pobierz - Koncepcja szkoły na lata 2015-2020

pobierz - Statut

pobierz - Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

pobierz - Regulamin Rady Rodziców

pobierz - Regulamin Samorządu Uczniowskiego

pobierz - Kryteria ocen zachowania

pobierz - Regulamin statuetki najlepszego absolwenta

pobierz - Regulamin przyznawania stypendium naukowego  

pobierz - Wewnątrzszkolny system oceniania

pobierz - Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej

pobierz - Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania


Scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK - realizacja programu Aktywna Tablica

Język polski kl 4 - pobierz

Informatyka kl 7 - pobierz

Edukacja wczesnoszkolna kl 3 - pobierz