Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

trzeci weekend września 2018 r.

Sprzątanie świata

10-11 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami

28 września 2018 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej (14 października)

30 października 2018 r.

Ślubowanie klas I

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

5 listopada 2018 r.

Dzień otwarty

9 listopada 2018 r.

Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

12 listopada 2018 r.

Dzień wolny od zajęć

28 listopada 2018 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

10-11 grudnia 2018r.

Zebrania z rodzicami

21 grudnia 2018 r.

Wigilie klasowe

23-31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 14 stycznia 2019r.

Wystawianie ocen śródrocznych

18 stycznia 2019r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 stycznia 2019r.

Zebranie zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej

28 stycznia–10 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

luty 2019r.

Bal karnawałowy

4 marca 2019r.

Dzień otwarty

6-8 marca 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

21 marca 2019 r.

Pierwszy dzień wiosny

1 kwietnia 2019r.

Dzień otwarty

15-17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

13-14 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami

3 czerwca 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców

do 7 czerwca 2019 r.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych

11 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

14 czerwca 2019r.

Zebranie zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej

20 czerwca 2019 r.

Boże Ciało

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych klas 0-8

22 czerwca–31 sierpnia 2019 r.

WAKACJE!

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych - 1 listopada 2018r.,
 • Święto Niepodległości – 12 listopada 2018 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,
 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 listopada 2018 r. – piątek
 • 21 grudnia 2018 r. – klasowe wigilie, jasełka szkolne
 • 15-17 kwietnia- egzamin ósmoklasisty
 • 2 maja 2019 r. – czwartek
 • dzień do wykorzystania w czasie festynu