Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Zadanie

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

trzeci weekend września 2017 r.

Sprzątanie świata

12-13 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej (14 października)

październik 2017 r.

Ślubowanie klas I

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

6 listopada 2017 r.

Dzień otwarty

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

30 listopada 2017 r..

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

11-12 grudnia 2017r.

Zebrania z rodzicami

22 grudnia 2017 r.

Wigilie klasowe

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 4 stycznia 2018r.

Wystawianie ocen śródrocznych

6 stycznia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

15 stycznia–28 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

Luty 2018r.

Bal karnawałowy

14 lutego-16 lutego 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

5 marca 2018r.

Dzień otwarty

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

21 marca 2018 r.

Pierwszy dzień wiosny

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia 2018 r.

Dzień otwarty

30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

2 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

22-23 maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

1 czerwca 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

4 czerwca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

do 11 czerwca 2018 r.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych

12 czerwca 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

15 czerwca 2017r.

Zebranie zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej

21 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych klas 0-3

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych klas 4-7

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

WAKACJE!