Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

         

 

 

Opłata na obiady 

 

                                      

za miesiąc  CZERWIEC  2018r.

 

wynosi: 10 dni x 3,00 = 30,00 zł.

 

Obiady wydawane będą w okresie:

04.06.2018 – 15.06.2018r.

 

W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane w dniach:

 

 

28.05.2018r. w godz. 7 00 - 15 00

 

29.05.2018r. w godz. 7 00 - 15 00

 

30.05.2018r. w godz. 7 00 - 15 00

 

 

Osoby wpłacające  przelewem proszone są

o przestrzeganie terminu wpłat w danym miesiącu

zgodnie z regulaminem stołówki dostępnym na stronie internetowej 

psp26.radom.pl w zakładce rodzice - płatności

 

            Po upływie terminu wpłaty nie będą przyjmowane

 

 

 

 

  


 

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 w Radomiu

 

  1. Zapisu ucznia na obiady dokonuje się razem z wniesieniem opłaty za dany miesiąc z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

 

a)      KASA PSP NR 26 czynna:

Opłata za:

W dniach

W godzinach

Listopad 2017

27-31.10.2017

7.00 – 15.00

Grudzień 2017

28-30.11.2017

7.00 – 15.00

Styczeń 2018

(obiady od 02.01.2018)

02-03.01.2018

7.00 – 15.00

Luty 2018

29-31.01.2018

7.00 – 15.00

Marzec 2018

26-28.02.2018

7.00 – 15.00

Kwiecień 2018

26-28.03.2018

7.00 – 15.00

Maj 2018

25-27.04.2018

7.00 – 15.00

Czerwiec 2018

28-30.05.2018

7.00 – 15.00

 

b)      KONTO PSP NR 26:

Bank Pekao S.A. II o/Radom  50 1240 32591111 0000 2989 6808

- na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata,

- przelewy należy wysyłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym  miesiącu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  kwoty z intendentem (jeśli dziecko korzystało z odliczenia za poprzedni miesiąc)

- w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub e-mail: psp26@wp.pl), w takim wypadku  wpisanie ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno-  lub dwudniowym, zgodnie z zasadą, że intendentka dokonuje obliczenia uprawnionych do obiadów na dany dzień – dzień wcześniej do godziny 12-ej.

 

2. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności ucznia w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, osobiście lub telefonicznie u intendenta szkoły:

    tel. 48 331-28-74 wew. 29.

 

3. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

4. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego dostarczenia stosownej decyzji do intendentki.

 

5. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad jednodaniowy – 3,00 zł.

 

6. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp26.radom.pl – strefa rodzica/płatności;  w przypadku odpisów – wysokość opłaty należy uzgodnić telefonicznie z intendentem.

 

UWAGA!!!

Nieterminowość wnoszenia opłat dezorganizuje pracę sekretariatu, księgowości oraz kuchni, powoduje nieporozumienia, pomyłki na listach uprawnionych do korzystania z obiadów oraz w naliczaniu odpłatności.

 

 


 

 

 

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

- sponsorzy mogą wpisać w przelewie celowość wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia,

- wynajmujący sale mogą wpisać w przelewie: ( Dobrowolna wpłata na rzecz szkoły).

Rada Rodziców przy PSP nr 26 w Radomiu, ul. Wośnicka 125

Bank PEKAO S.A. II  O/Radom

40 1240 3259 1111 0000 2989 3302

 

Za wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy !!!