Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

         

Opłata na obiady

                                      

za miesiąc KWIECIEŃ  2019r.

wynosi: 15 dni x 3,50 = 52,50

W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane w dniach:

27.03.2019r. w godz. 7 00 - 14 30

28.03.2019r. w godz. 7 00 - 14 30

29.03.2019r. w godz. 7 00 - 14 30

 

Osoby wpłacające  przelewem proszone są

o przestrzeganie terminu wpłat w danym miesiącu

zgodnie z regulaminem stołówki dostępnym na stronie internetowej 

www.psp26.radom.pl w zakładce rodzice - płatności

Po upływie terminu wpłaty nie będą przyjmowane.


 

 

  


Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady

w roku szkolnym 2018/2019

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu

  1. Zapisu ucznia na obiady dokonuje się razem z wniesieniem opłaty za dany miesiąc z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

    a) KASA PSP NR 26 czynna:

Opłata za:

W dniach

W godzinach

Wrzesień 2018

05-07.09.2018

7.00 – 14.30

Październik 2018

26-28.09.2018

7.00 – 14.30

Listopad 2018

29-31.10.2018

7.00 – 14.30

Grudzień 2018

28-30.11.2018

7.00 – 14.30

Styczeń 2019

(obiady od 02.01.2019)

02-03.01.2019

7.00 – 14.30

Luty 2019

23-25.01.2019

7.00 – 14.30

Marzec 2019

26-28.02.2019

7.00 – 14.30

Kwiecień 2019

27-29.03.2019

7.00 – 14.30

Maj 2019

26-30.04.2019

7.00 – 14.30

Czerwiec 2019

29-31.05.2019

7.00 – 14.30

  b) KONTO PSP NR 26:

 Bank Pekao S.A. II o/Radom 50 1240 3259 1111 0000 2989 6808

   - na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata,

   - przelewy należy wysyłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym  miesiącu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  kwoty z intendentem (jeśli dziecko korzystało z odliczenia za poprzedni miesiąc)

   - w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub e-mail: psp26@wp.pl), w takim wypadku  wpisanie ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno-  lub dwudniowym, zgodnie z zasadą, że intendentka dokonuje obliczenia uprawnionych do obiadów na dany dzień – dzień wcześniej do godziny 12-ej.

2.  Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności  ucznia w  szkole dokonuje się  najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, osobiście lub telefonicznie u intendenta szkoły:

    tel. 48 331-28-74 wew. 29.

    3. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

4. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego dostarczenia stosownej decyzji do intendentki.

    5. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad jednodaniowy – 3,50 zł.

6. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp26.radom.pl – strefa rodzica/płatności; w przypadku odpisów – wysokość opłaty należy uzgodnić telefonicznie z intendentem.

UWAGA!!!

Nieterminowość wnoszenia opłat dezorganizuje pracę sekretariatu, księgowości oraz kuchni, powoduje nieporozumienia, pomyłki na listach uprawnionych do korzystania z obiadów oraz w naliczaniu odpłatności.

 

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

- sponsorzy mogą wpisać w przelewie celowość wpłaty oraz imię i nazwisko ucznia,

- wynajmujący sale mogą wpisać w przelewie: ( Dobrowolna wpłata na rzecz szkoły).

Rada Rodziców przy PSP nr 26 w Radomiu, ul. Wośnicka 125

Bank PEKAO S.A. II  O/Radom

40 1240 3259 1111 0000 2989 3302

Za wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy !!!