Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Szczegóły dobrowolnego ubezpieczenia grupowego uczniów

ROK SZKOLNY 2018/2019

SUMA UBEZPIECZENIA 20 000 PLN  składka 50 PLN

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ WYPŁATY

wg Sumy Ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA

20 000 ZŁ

Całkowity 100% uszczerbek na zdrowiu

200%

40 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy

100%

20 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej- choroby

100%

20 000

Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym

100%

20 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa

100%

20 000

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%

2% za każdy 1% uszczerbku

1% = 400

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

 • Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
 • Poparzenie
 • Odmrożenie
 • Złamanie, zwichnięcie, skręcenie, wybicie (szkoły plastyczne, muzyczne 1%=2% SU)
 • Wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
 • Zranienia, rany szarpane, rany cięte
 • Uszkodzenia narządu słuchu oraz wzroku (szkoły muzyczne 1%=2% SU)
 • Obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, omdleniem, utraty przytomności oraz pobicia
 • Następstwa zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu
 • Następstwa nieudanej próby samobójczej
 • Inne……………………………

% w jakim Ubezpieczony

 doznał trwałego uszczerbku

1% = 200

2% = 400

3% = 600

Etc…….

Koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich, ortez, kuli, gorsetów i innych przedmiotów ortopedycznych –

wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia

25%

5 000

Koszty odbudowy zębów stałych

do 500 zł za każdy ząb

do 3 000

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów

30%

6 000

Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU ERGO HESTIA S.A

bez limitu

bez limitu

Zwrot kosztów leczenia- wydatki poniesione wskutek NNW na terenie RP w tym:

 • Prywatne wizyty lekarskie
 • Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny, USG i inne
 • Operacyjne nastawienie kości,
 • Zdjęcie szyny z zębów
 • Założenie i zdjęcie szwów
 • Pokrycie łóżka w placówce medycznej dla opiekuna
 • Niezbędne lekarstwa i środki opatrunkowe
 • Inne…………………………..

10%

2 000

Jednorazowe świadczenie/ wypłata jeśli nie występuje trwały uszczerbek na skutek NNW (brak uszczerbku)

 • Leczenie szpitalne min 3 dni
 • Leczenie ambulatoryjne min 14 dni ( co najmniej 2-ie wizyty lekarskie )

3%

1%

600

200

Assistance powypadkowy na terenie RP – organizacja i pokrycie kosztów przez STU ERGO HESTIA S.A.

 • Transport medyczny
 • Rehabilitacja- wizyta fizykoterapeuty, wizyta w poradni rehabilitacyjnej
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Pomoc psychologa
 • Prywatna wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego
 • Prywatna wizyta Ubezpieczonego u lekarza
 • Prywatna wizyta pielęgniarki
 • Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
 • Prywatne korepetycje
 • Opieka nad dzieckiem
 • Pomoc informacyjna
 • Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
 • Powiadomienie rodziny
 • Telefoniczna informacja medyczna oraz szpitalna

2 000 zł

2 000

Świadczenie na wypadek śmierci jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych w wyniku NW

1 000 zł

1 000

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: ( choroby zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia)

 • Nowotwór złośliwy
 • Białaczka
 • Guz mózgu
 • Paraliż
 • Zapalenie mózgu
 • Wrodzona wada serca
 • Wirusowe zapalenie wątroby
 • Choroby serca
 • Przeszczep narządów, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV

1 000 zł

1 000

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku:    (pobyt minimum 1 dzień)!!

 • NNW – płatne od 1 dnia pobytu max 180 dni

 • Choroby- płatne od 1 dnia pobytu max 60 dni (zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia)

30 zł za każdy dzień

40zł za każdy dzień

Zwrot kosztów rehabilitacji

Do 2 000


WARUNKI DO SPEŁNIENIA  DLA POTRZEB  SZYBKIEJ

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

OPCJONALNIE

 • Koszty leczenia- załączenie oryginalnych faktur/rachunków  wystawionych na ubezpieczonego-dziecko/ucznia
 • Koszty rehabilitacji – załączenie oryginalnych faktur/ rachunków na ubezpieczonego- dziecko/ucznia ( KONIECZNY TELEFON NA ASSISTANCE ERGO HESTII)
 • Pobyt w szpitalu NNW/choroba– ksero karty informacyjnej
 • Poważne zachorowanie – zaświadczenie lub ksero dokumentacji lekarskiej z datą rozpoznania choroby wraz z rozpoznaniem choroby
 • Operacja na skutek choroby- karta informacyjna ze szpitala
 • Śmierć opiekuna/rodzica – ksero aktu zgonu, ksero aktu urodzenia dziecka

DOKUMENTY NIEZBĘDNE

Wypełniony druk zgłoszenia szkody ( do pobrania w sekretariacie szkoły/BHP), ksero dokumentacji lekarskiej z każdego miejsca leczenia (bez poświadczenia za zgodność  z oryginałem)

Korzystanie ze świadczeń Assistance!!!- telefon na infolinie Assistance przed skorzystaniem z usługi !!!!

Telefon : 801 107 107, 58 555 55 55 lub www.ergohestia.pl

ZGŁOSZENIA SZKÓD

 1. Tradycyjnie-Papierowo:             Galeria Ubezpieczeń Lucyna Pachocka 

                                                      26-600 Radom ul. Wernera 5 lok.6

                                                      czynne w godzinach           pon-czw 9.00 – 17.00

                                                                                               pt       9.00 – 17.00

 1. Pocztą na adres biura                   j.w
 2. Email                           sekretariat.galeriaubezpieczen@gmail.com

Wybierając powyższe formy zgłoszenia szkód uzyskacie Państwo fachową , rzetelną obsługę

i pomoc z naszej strony.

 1. Poprzez infolinie :                       801 107 107 lub 58 555 55 55
 2. Strona internetowa :                    https:// zgloszenieszkody.ergohestia.pl